نام و نام خانوادگی: سید ابوالفضل سید قاسمی پور
نام تجاری: چاپ ديجيتال مگابس نوين
آدرس::
وليعصر بلوار ميرداماد خيابان وليعصر ساختمان اسكان پلاك 2و515 طبقه زيرزمين واحد 11
راه ارتباطی
تلفن: 88780203