نام و نام خانوادگی: شهریار کاظمی
نام تجاری: چاپ ديجيتال شهاب
آدرس::
خيابان مطهري نبش مدرس پلاک 268طبقه 2 واحد4
راه ارتباطی
تلفن: 88833194