نام و نام خانوادگی: محمد هوشنگ نژاد
نام تجاری: چاپ ديجيتال( شركت مشاور طرح مديا)
آدرس::
خاك سفيد خيابان پنجم شيدائي بن بست دوم شمالي پلاك 7 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 2805