نام و نام خانوادگی: هادی عطائی
نام تجاری: چاپ ديجيتال سپنتا پارسي
آدرس::
ايرانشهر كوچه نمازي خيابان شهيد موسوي پلاک 44طبقه اول واحد6
راه ارتباطی
تلفن: 88846610