نام و نام خانوادگی: علیرضا رجب زاده
نام تجاری: چاپ ديجيتال رجب زاده
آدرس::
گاندي خيابان وليعصر خيابان دهم پلاك 12 طبقه 2 واحد 5
راه ارتباطی
تلفن: 88882570