نام و نام خانوادگی: پیمان منصوریان
نام تجاری: چاپ ديجيتال خانه چاپ نقش هنر
آدرس::
جمهوري خيابان اسكندري جنوبي بن بست خليلي پلاک 1طبقه 2 واحد 6
راه ارتباطی
تلفن: 66900700