نام و نام خانوادگی: احمدرضا بنان زاده
نام تجاری: چاپ ديجيتال بنان طرح نوين
آدرس::
جواديه تهرانپارس خيابان شهيد كاظم نشوه (سازمان آب) خيابان 15 متري نوين پلاك 29 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77007991-5