نام و نام خانوادگی: گدا علی محمد پور لس پنچاه
نام تجاری: چاپ ديجيتال برتر
آدرس::
خيابان انقلاب خ 12 فروردين بعد از چهارراه روانمهر پلاک 213طبقه زير همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66405651