نام و نام خانوادگی: محمد اسماعیل کهن
نام تجاری: چاپ ديجيتال ايران كهن
آدرس::
باغ صبا سهروردي خيابان شهيد مطهري كوچه سنندج پلاک 6 طبقه 2
راه ارتباطی
تلفن: 54889000