نام و نام خانوادگی: کاوه رحیمی
نام تجاری: چاپ ديجيتال ايده نگار ياقوت
آدرس::
خ مفتح شمالي خ زهره پلاک 24 طبقه 3 واحد 7
راه ارتباطی
تلفن: 88312401