نام و نام خانوادگی: فرشاد افشار
نام تجاری: چاپ ديجيتال افشار
آدرس::
خيابان آزادي خيابان بهبودي بالاتراز صالحيان پلاك 295 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66505841