نام و نام خانوادگی: آرگیشتی زادوریان
نام تجاری: مهر پلاک آراز
آدرس::
نارمك خ شهيد افشاري خ رجب بلوكات پلاک 89طبقه اول
راه ارتباطی
تلفن: 77821059