نام و نام خانوادگی: کیوان پور محمد سریوده
نام تجاری: مهر و پلاک
آدرس::
خيابان انقلاب ، دروازه دولت ، بين مفتح و خاقاني ، پلاك 437 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88348248-9