نام و نام خانوادگی: میثم بهمن پور فشندی
نام تجاری: مهر و پلاک پازل گرافيك
آدرس::
خيابان خرمشهر خيابان قاسم جوانمرد بزرگراه نواب صفوي ساختمان دماوند 1 تا 10 طبقه همكف پلاک 219
راه ارتباطی
تلفن: 55433134