نام و نام خانوادگی: محمد حسین قمری
نام تجاری: مهر و پلاک نگار گرافيك
آدرس::
خيابان انقلاب تقاطع فلسطين پلاك 1104 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 66406065