نام و نام خانوادگی: رضا نصیری
نام تجاری: مهر و پلاک نوين تنديس
آدرس::
سه راه زندان كوچه شهيد كاشاني نژاد خيابان پليس پلاک 155طبقه 2 واحد غربي
راه ارتباطی
تلفن: 88401907