نام و نام خانوادگی: محممد تادیان معززی
نام تجاری: مهر و پلاک نارنجي
آدرس::
اباذر كوچه آموزش بزرگراه اشرفي اصفهاني پلاک 6طبقه همكف واحد13
راه ارتباطی
تلفن: 44954968