نام و نام خانوادگی: رضا جودی وند آذر
نام تجاری: مهر و پلاک مشكات
آدرس::
خواجه نظام الملك ، كوچه 6 متري انصاري ، كوچه شهيد هوشنگ نوري ، پلاك 3 ، طبقه 4
راه ارتباطی
تلفن: 88174156