نام و نام خانوادگی: مرتضی حسنی
نام تجاری: مهر و پلاک مسجد
آدرس::
اشرفي اصفهاني بالاتر از باغ فيض جنب مسجد امام رضا ( ع ) پلاك 221 همكف
راه ارتباطی
تلفن: 44240466