نام و نام خانوادگی: حسن بحرانی
نام تجاری: مهر و پلاک مركزي
آدرس::
حكيميه ، بلوار بهار ، بازارچه الزهرا ، پلاك 23 ، واحد 23
راه ارتباطی
تلفن: 77004505