نام و نام خانوادگی: امیر حسین دانشور
نام تجاری: مهر و پلاک مدرن
آدرس::
شادمان كوچه گل گلاب خيابان شادمهر پلاک 463
راه ارتباطی
تلفن: 66521090