نام و نام خانوادگی: محمد علی شاه قاسی رودی
نام تجاری: مهر و پلاک متين
آدرس::
شهرك راه آهن ، بلوار كوهك ، مجتمع طوبي ، پلاك 436 ، طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 46086174