نام و نام خانوادگی: عرفان واحدپرست
نام تجاری: مهر و پلاک ماي داس
آدرس::
ميدان انقلاب روبروي سينما بهمن جنب بانك صادرات پاساژ انديشه زيرزمين پلاك 1354 طبقه منفي 1
راه ارتباطی
تلفن: 66465868