نام و نام خانوادگی: حامد رحمن پور
نام تجاری: مهر و پلاک كپي نو
آدرس::
آسمان بلوار سرو غربي بلوار شهيد پاك نژاد ساختمان سينا پلاک 38 طبقه 1 واحد 3
راه ارتباطی
تلفن: 22117078