نام و نام خانوادگی: بهروز خرمشاهی
نام تجاری: مهر و پلاک كانديد
آدرس::
ميدان امام حسين خيابان شهيد امير توكلي نجف آبادي خ انقلاب پلاک 98طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77503462