نام و نام خانوادگی: جعفراحمدوند
نام تجاری: مهر و پلاک فناوران كارآفرين آينده ساز
آدرس::
جمالزاده كوچه محمد مهدي جنتي بن بست فرسار پلاک 9طبقه 3
راه ارتباطی
تلفن: 66904966