نام و نام خانوادگی: سید علیرضا امیر واقفی
نام تجاری: مهر و پلاک ظفر
آدرس::
شريعتي ، داخل ظفر ، بعد از خيابان نساء ، پلاك 50 ، پاساژ ظفر ، نبش پاساژ
راه ارتباطی
تلفن: 22258789