نام و نام خانوادگی: احمد شجاعی
نام تجاری: مهر و پلاک شجاعی
آدرس::
سعدي شمالي روبروي بيمارستان امير اعلم خيابان نادري پلاك 67 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 77618306