نام و نام خانوادگی: زهره زمردی طبری
نام تجاری: مهر و پلاک سروش
آدرس::
خيابان انقلاب بين رازي و خارك جنب بانك رفاه پلاک 968
راه ارتباطی
تلفن: 66705275