نام و نام خانوادگی: سید علی ساجد
نام تجاری: مهر و پلاک ساجد
آدرس::
مشيريه ميدان ثامن الحجج خ برادران مزيناني ( صالحي ) پلاک 460
راه ارتباطی
تلفن: 33875100