نام و نام خانوادگی: حسن روحی
نام تجاری: مهر و پلاک روحی
آدرس::
خزانه ، كوچه شيهد داود نعيمي شرقي ، خيابان شهيد محمد حسيني ،پلاک 121، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 55044642