نام و نام خانوادگی: نادر غفاری
نام تجاری: مهر و پلاک تک
آدرس::
تهران يافت آباد ميدان معلم مجتمع تجاري معلم ورودي 3 پلاك 82