نام و نام خانوادگی: حسن اباسلط
نام تجاری: مهر و پلاک تهران پلاک
آدرس::
ميدان وليعصر كوچه علوي 1 خ انقلاب پلاک 633 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88809747