نام و نام خانوادگی: سید علی طباطبائی ستوده
نام تجاری: مهر و پلاک بيان گستر
آدرس::
قيطريه ، كوچه شهيد احمد چيذري ،كوچه شهيد حسن چيذري ، پلاك 65 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 22206645