نام و نام خانوادگی: علی علی وند انزابی
نام تجاری: مهر و پلاک امین
آدرس::
خيابان دكتر فاطمي ، خيابان دكتر سيد حسين فاطمي ، پلاك 227 ، طبقه منفي 1
راه ارتباطی
تلفن: 88965988