نام و نام خانوادگی: محمد حسین مروج
نام تجاری: مهر و پلاک امپراطور
آدرس::
خيابان انقلاب بين بهار و پيچ شميران پاساژ آريان پلاک 375طبقه همكف واحد 2
راه ارتباطی
تلفن: 77629623