نام و نام خانوادگی: مهدی عبدالوند
نام تجاری: مهر و پلاک آرمات
آدرس::
ايرانشهر ، خيابان نجومي ، خيابان شهيد دكتر مفتح ، ساختمان محممد ، پلاك 22 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88304336