نام و نام خانوادگی: غلامحسین تات
نام تجاری: مهر و پلاک آرتين
آدرس::
خيابان خاني آباد نو شهرك شريعتي بلوار شكوفه پلاک 421
راه ارتباطی
تلفن: 55830502