نام و نام خانوادگی: پیمان اشرفی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي پيمان
آدرس::
زنجان جنوبي كوچه مهاجر خ شهيدان پلاک 117
راه ارتباطی
تلفن: 66007055