نام و نام خانوادگی: امیر اصلان سائلی سهزابی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي پيام
آدرس::
نازي آباد ، كوچه شهيد امير باب الحوائجي ، خيابان شهيد برادران خالق پور ، پلاك 195 ، طبقه سوم
راه ارتباطی
تلفن: 55075153