نام و نام خانوادگی: سید علی نوابیان قمصری
نام تجاری: مهر و پلاكسازي وليعصر نو
آدرس::
افسريه خيابان شهيد احمدي (9) خ برادران فخار نيا (15 متري دوم) پلاک 44طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33159761