نام و نام خانوادگی: حسن معراجی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي همايون
آدرس::
پارك شهر ، كوچه قورخانه ، خيابان باب همايون ، پلاك 4 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33903619