نام و نام خانوادگی: حسن معراجی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي همايون نو
آدرس::
بهجت آباد خ وليعصر كوچه رحمتي بهمبري پلاک 36
راه ارتباطی
تلفن: 88900627