نام و نام خانوادگی: علی خطیبی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي نيكو پلاك
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي اول خيابان شهيد موسوي ( فرصت) پلاك 3 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88833524