نام و نام خانوادگی: یونس بختیاری
نام تجاری: مهر و پلاكسازي مهران
آدرس::
ميدان فردوسي ابتداي خيابان سپهبد قرني پلاك 36 طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 33285550