نام و نام خانوادگی: حسین معراجی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي معراج
آدرس::
شهيد بهشتي ، خيابان سوم ، خيابان شهيد خالد اسلامبولي ، پلاك 37 ، طبقه همكف
راه ارتباطی
تلفن: 88101884