نام و نام خانوادگی: محمد سلطانی جاوید
نام تجاری: مهر و پلاكسازي سلطاني
آدرس::
خيابان سهروردي شمالي بالاتر از خيابان استادمطهري پلاک 296
راه ارتباطی
تلفن: 88751858