نام و نام خانوادگی: سعید قاضیانی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي رنگارنگ
آدرس::
نازي آباد خيابان شهيد خالقي پور جنب كوچه شهيدخليلي پلاک 77 طبقه 1
راه ارتباطی
تلفن: 55303063