نام و نام خانوادگی: کورش عباسی
نام تجاری: مهر و پلاكسازي ديدگاه هنر
آدرس::
خيابان انقلاب اسلامي خيابان خواجه نصيرالدين طوسي پلاک 61
راه ارتباطی
تلفن: 77608365