نام و نام خانوادگی: حسین بختیاری
نام تجاری: مهر و پلاكسازي جهان
آدرس::
شهيد مطهري ، كوچه لاله ، خيابان سهروردي جنوبي ، پلاك 155 ، طبقه زيرزمين
راه ارتباطی
تلفن: 88403206